JTravel.nl / Copyright © JTravel.nl

De Schorren is een buitendijks kweldergebied in het noordoosten van Texel in de Waddenzee, ten oosten van de polder De Eendracht. De Schorren ook wel aangeduid als De Schorren van de Eendracht. Schorren is een ander woord voor kwelders. Dit zijn de hoger gelegen delen die aan de voet van de waddendijk liggen. Alleen bij spring- of stormvloed staan de kwelders onder water. Bij vloed stroomt het water van de Waddenzee door de kreken naar binnen. De Schorren vormt een geheel met de slikken (het onbegroeide deel van de Schorren) en platen in de Waddenzee. De Schorren hebben een oppervlakte van 1.300 hectare. De Schorren worden sinds 1934 door Natuurmonumenten beheert.

Het grootste deel van De Schorren bestaat, bij hoogwater, uit water, maar bij laag water valt een zeer groot deel droog. Bij laag water is het een drukte van belang op de voedzame slikken en drooggevallen wadplaten. Wad- en zeevogels gebruiken de kwelders als rust-, voedsel- en broedgebied. Lepelaars, eidereenden, sterns, kokmeeuwen, visdieven en scholeksters vinden in De Schorren voedsel en een ideale plek om te broeden. Het is een plek vol schelpdieren, krabben, pieren, garnalen, kreeftjes, slakken en vissen. Dat is een eldorado voor de vogels. U kunt in het najaar en in de winter grote aantallen bonte strandlopers, kanoetstrandlopers, kluten, wulpen, zilverplevieren, strandplevieren, steenlopers en bergeenden, rotganzen en rosse grutto's in De Schorren aantreffen. Heel veel vogels passeren Texel als ze van het zuiden naar het noorden trekken v.v. Op De Schorren rusten deze vogels uit en eten ze zich vol voor het volgende deel van hun tocht. Dit deel van Texel is afgesloten voor het publiek. Als de vogels voortdurend worden verstoord vliegen ze op en dat kost veel energie.

Natuurgebied De Schorren

Op De Schorren vindt u alleen planten die goed tegen zoutwater kunnen. U ziet hier planten als zeekraal, lamsoor, zeeaster en zoutmelde. Deze planten zijn heel belangrijk voor het voorbestaan van de kwelders. Ze houden met hun wortels het slib uit de zee vast. Hiermee zijn ze de bouwers van de kwelder. De kwelders slaan gemakkelijk weg door de golven. Met zogenaamde rijsdammen wordt dit voorkomen.

Vanaf de waddendijk hebt u prachtig uitzicht op De Schorren en de Waddenzee. Om de bijzondere planten en broedende vogels zoveel mogelijk rust te geven is het gebied alleen toegankelijk met excursies. U ziet dan de duizenden vogels op het wad en in de kreken.


Voor meer foto's van De Schorren, zie: foto's Natuurgebieden.


 


Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest


De Schorren is een buitendijks kweldergebied in het noordoosten van Texel in de Waddenzee. Veel wad- en zeevogels, zoals de lepelaar, kokmeeuw, visdief en de scholekster gebruiken de Schorren als rust-, voedsel- en broedgebied. Wil je meer weten over de Schorren, lees dan mijn website. Lees je mee? #deschorren #texel #wandelen #waddeneiland #nederland #natuurgebied #jtravel #jtravelblog

 

Deel dit artikel

Reacties mogelijk gemaakt door CComment